ממויה זרה, עובד סוציאלי, דובר השפה האמהרית, איש קשר מיוחד לקהילת העולים יוצאי אתיופיה