מאז שנת 1982 מוקדשים חייו של  מיכה פלדמן להעלאתם של יהודי אתיופיה ארצה ולסיוע בקליטתם ובהשתלבותם בחברה הישראלית.  כקונסול ישראל לשעבר באתיופיה, היה אחד מאדריכלי המפתח של מבצע שלמה ב-1991, במסגרתו הועלו ארצה מאתיופיה, מאדיס-אבבה הנצורה, 14,310 יהודים תוך סוף שבוע אחד. נוסף לשפות הרבות שהוא דובר, שגורה בפיו גם השפה האמהרית. מיכה שומר על קשר אישי וסדיר עם כמעט כל יוצאי אתיופיה שמקרב פוני סלע. בסמינר האחרון שנערך למשפחות שבראשן אחים או אחיות בוגרים המגדלים את אחיהם היתומים, התבדח אחד האחים הבוגרים, באומרו:  "למיכה אולי עור לבן, אך הוא אתיופי בנשמה".