אביגיל שטרנגר, עובדת סוציאלית, מנהלת סמינרי התמיכה של סלע