1989

כשנפתחו, לבסוף, השערים – החל גל עלייה המוני לישראל מברית המועצות לשעבר.

שערי מדינות ברית המועצות לשעבר נפתחו, סוף-סוף. יותר ממיליון איש הגיעו ארצה, כשהם מביאים עמם כוחות תרבותיים, רגשיים, טכנולוגיים ואנושיים תוססים. השפעת כוחות אלה מורגשת כיום בכל שדרות החברה הישראלית והנהגתה.