1971

הקמת המועצה הציבורית למען יהודי בריה"מ.

למען אחי ורעי…

המועצה הציבורית למען יהודי בריה"מ היתה גוף שדולתי-לאומי, שנאבק על זכותם של יהודים אשר חיו מעבר למסך הברזל, לעלות לישראל. היא העבירה מסר של סולידריות ותמיכה מצד החברה הישראלית לאותם יהודים שנאבקו כדי לצאת את ברית המועצות ולהגיע ארצה. במהלך עשרות שנים פעלה המועצה הציבורית למען אסירי ציון ומסורבי עליה, ולמען כל אלה שחלמו להגיע לישראל.