דצמבר 2, 2010

אסון השריפה בכרמל

השריפה בכרמל, המכונה גם אסון הכרמל, היתה שריפת יער נרחבת, שהתרחשה בחנוכה תשע"א, מה – 2 עד ה- 6 בדצמבר 2010 באזור הכרמל שבמדינת ישראל. בשריפה בכרמל נספו 44 איש. בשעותיה הראשונות של השריפה, החלו כוחות הביטחון בפינוי התושבים מהאזור. אוטובוס שהוביל סוהרים שנשלחו לתגבר את פינויים של אסירי כלא דמון נקלע לסופת אש. האוטובוס נלכד באש ונשרף. נהג האוטובוס  ו- 37 נוסעים, רובם צוערי קורס הקצינים של שרות בתי הסוהר, נספו. שלושה כבאים ושלושה קציני משטרה שניסו להציל את נוסעי האוטובוס הבוער נספו אף הם.

מקרב המשפחות השכולות, היו 8 משפחות עולים שאיבדו את יקיריהן. 3 נשים צעירות התאלמנו כאשר הן בחודשי הריון מתקדמים. סל"ע ליוותה את המשפחות מיד עם היוודע דבר האסון. עמותת סל"ע סיפקה תמיכה מעשית ורגשית, כולל סמינר החלמה למשפחות השכולות.