לתרומה

הסיוע של סל"ע לא היה אפשרי ללא תמיכתם הנדיבה של התורמים שלנו בארץ ובעולם.

התרומות לסל"ע פטורות ממס בישראל.

באפשרותכם לתרום בדרכים הבאות :

שליחת המחאה בדואר לכתובת : סל"ע – מרכז סיוע לעולה במשבר (ע"ר). רחוב וייסבורג 19, תל-אביב. 6935831.

תרומה מקוונת – ניתן להעביר תרומות מקוונות באמצעות על ידי מילוי השדות מטה.