משאבים מקצועיים – גוף הידע של סל"ע

במהלך למעלה משלושה עשורים של נסיון בטיפול בעולים במשבר, רכשה עמותת סלע מומחיות יקרת-ערך ופיתחה תוכניות ייחודיות בטיפול בטראומה ובשכול, על ידי צוות מומחים בעלי ידע רב-תחומי בסיוע לעולים  ומשפחותיהם.

ישראל היא בית לחברה רב-תרבותית, המורכבת מאנשים בעלי אמונות מגוונות והיסטוריה עשירה, שלהם שפות שונות. שיתוף-ידע הינו חלק בלתי נפרד ממאמציה של עמותת סל"ע לקדם ולפתח את המוכנות הישראלית למצבי חירום ואסון, תוך התמודדות עם מחסומי תרבות ושפה. מטרותיו העיקריות של מאגר הידע הינן להנחיל עקרונות של הושטת סיוע מותאם-תרבות, להעמיק את הבנת האחר והשונה, ולטפח את יכולת הדו-שיח.  כל זאת, תוך רגישות לצרכים הייחודיים של אנשים החולקים גורל משותף, אך באים מתרבויות שונות. לדוגמה: הורים שכולים, אלמנים/ות, סבים שמגדלים נכדים שהתייתמו, משפחות שכולות עקב אובדנות ועוד.

במאגר הידע שלנו נעשה שימוש הן במסגרת הכשרה של צוותים בתכניות המיוחדות של סלע, והן על ידי אנשי מקצוע, כגון פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים ופעילים קהילתיים וחברתיים בישראל, ופותחו אף מערכי לימוד לאנשי מקצוע מחו"ל המעוניינים ללמוד מהניסיון שנצבר בסל"ע לאורך השנים.

עמותת סל"ע חברה בקואליציה הישראלית לטראומה, ונמנית עם ארגוניה המייסדים. ארגון זה מהווה קואליציה של ארגונים לא-ממשלתיים, מהמובילים בתחום הטראומה. הקואליציה נוסדה בשנת 2002, על מנת לרתום את המומחיות והניסיון הייחודיים לכל ארגון, כמו גם את הידע הקולקטיבי של אותם ארגונים – לקידום המוכנות הישראלית למצבי חירום ולמתן סיוע  הנדרש בעקבותיהם.