הערך הייחודי של פעילות עמותת סל"ע

במהלך השנים הרבות של פעילותה, רכשה עמותת סלע את אמונם של מטופליה.

הערכת איכות הטיפול הינה חלק בלתי נפרד מתהליכי ההתערבויות בסל"ע, ומהווה כלי הכרחי לשיפור דרכי הסיוע. ההערכה מתבצעת באמצעות משוב מהמטופלים ומהמתנדבים.

אנו מודדים את הצלחתנו במספר מדדים: מידת היכולת של המטופלים להתמודד עם המציאות החדשה; מידת תפיסתם העצמית כמי שמסוגלים להתמודד טוב יותר עם מציאות חייהם החדשה, ומידת תחושתם שיש להם כתף להישען עליה.

השאלות החשובות ביותר שאנו שואלים את עצמנו:  האם התייצבנו לימין העולה במשבר בזמן אמת? האם הגשנו לו סיוע ממשי?

אנו בוחנים מחדש רשומות טיפולים פרטניים שנעשו על ידינו, דבר המאפשר לנו להעריך את השפעת הסיוע על המטופל. כמו כן, אנו נוהגים לבצע הערכת התערבות בתום כל סדנת תמיכה קבוצתית וכל נופשון החלמה. אנשי המקצוע והמתנדבים מתכנסים לדיון מסכם בפעילות הקבוצתית שנערכה, תוך התייחסות לשאלוני המשוב שהתקבלו מן המשתתפים בפעילות. מן המשובים, אנו למדים על החשיבות הרבה של קבוצות התמיכה ונופשוני ההחלמה של סלע כמשאב הַעֲצָמָה למשתתפים.  פעמים רבות, מפגשי הפעילות הקבוצתית מעודדים את המשתתפים לבנות לעצמם רשתות תמיכה חדשות, אשר ממשיכות להתקיים גם לאחר שהסתיימה ההתערבות הטיפולית של סל"ע.