leaf-color

אסון, כגון מוות במשפחה או פציעה, הפוקד עולה המתמודד עם חבלי קליטה בארץ חדשה,

מהווה אובדן נוסף על שרשרת אובדנים, הנובעים מעצם העקירה מארץ המוצא (פרידה מבני משפחה, מחברים, משפה ועוד).

לעולה , לרוב, אין מערכות תמיכה זמינות במצבי משבר כפי שיש לוותיקים.

צוותי סל"ע, כיד מושטת מצד החברה הישראלית, נכנסים לתוך חלל זה, ומעניקים סיוע רגשי, כספי ומעשי בהתמודדות עם מצבי אובדן וטראומה.